Två starka anledningar till att köpa solceller

Har du någonsin gått i tankarna på att investera i ett solceller? Har du avstått för att det känns krångligt eller dyrt? Caty reder ut vilka de stora anledningar är till att investera i solceller.

Solceller är en god investering

Priserna på solceller har fallit stadigt de senaste åren. All statistik visar på att priset är fallande och det finns inget tecken på att trenden skulle avta. För från drygt 2001 till 2011 drygt halverades investeringskostnaden från ungefär 30 kr till 15 kr, en sänkning med 50%! Dessa siffror visar däremot sammantaget all installationer i alla länder. Idag ligger priset på någonstans mellan 15000 till 30000 kr per installerad KW när man köper ett solcellspaket.

Vad solceller kostar och vilken återbetalningstid de har är vanliga frågor. På hemsol.se anges att solceller år 2016 kostade ungefär 100 000 kr om man köpte dem som ett paket. Beroende på vilka andra antagande man gör, kan man säga att en normal återbetalningstid i Sverige på ett solcellssystem är någonstans kring 8-12 år. Då räknas också eventuell låneränta med, samt alternativkostnad för andra investeringar. Hur lång livslängd solpaneler har idag svårt att veta. Det beror helt enkelt på att konceptet inte funnits tillräckligt länge för att utvärdera hur länge de egentligen håller. Det finns ofta garantier på upp till 25 år från tillverkarna – men i praktiken håller solceller troligen betydligt mycket längre än så.

Solcell i Sverige

Solcell i Sverige

Solenergi är bra för miljön

Det råder inget tvivel om att solenergi är mycket bra för miljön. T.ex. i Blekinge ska solenergi stå för fem procent av Blekinges elförbrukning. Liknande mål finns ställda även i andra län och kommuner runt om i Sverige. Detta eftersom solceller inte genererar några utsläpp eller på annat sätt belastar på planeten när de används. Det har däremot på senare tid varit debatt om hur miljövänlig produktionen av solpaneler egentligen är.

Under slutet av 2018 lyftes importtullarna på kinesiska solpaneler. Detta medför troligen ett lägre pris och större tillgång inom Europa. Hur klokt detta var ur miljösynpunkt lär vi tyvärr aldrig bli varse. Vad vi kan ta med oss av det är att det troligen kommer innebära ännu lägre priset på paneler inom Europa!