Två starka anledningar till att köpa solceller

Har du någonsin gått i tankarna på att investera i ett solceller? Har du avstått för att det känns krångligt eller dyrt? Caty reder ut vilka de stora anledningar är till att investera i solceller. Solceller är en god investering Priserna på solceller har fallit stadigt de senaste åren. All statistik visar på att priset är fallande och det finns inget tecken på att trenden skulle avta. För från drygt 2001 till 2011 drygt halverades investeringskostnaden från ungefär 30 kr till Läs artikel

Hur mycket solceller behöver man?

En vanlig fundering är hur mycket solceller man bör installera. Det finns såklart inget generellt svar på den fråga – det är från fall till fall helt enkelt. Jag ska däremot göra mitt bästa för att hjälpa dig reda ut frågan. Här följer ett par punkter som man ska reda ut när man ska köpa solceller: Hur stor är den egna elanvändningen? Hur stor takyta finns tillgänglig som är lämplig för installation? Hur stor är budgeten för projektet? Ska installationen Läs artikel

Hur fungerar solceller?

Solen – en energifabrik i himlen – duschar solen kontinuerligt med tillräckligt mycket energi för att kunna täcka vårt behov flera gånger om. Det ger inga utsläpp och källan kommer aldrig ta slut. När den väl är installerad, är den gratis. Hur går det då till när man konverterar solenergi till elektricitet som går att använda i vårt elnät? Solens ljus (allt annat ljus också för den delen) innehåller energi. För det mest så genererar solljus som träffar en yta Läs artikel

Hur fungerar vattenkraft?

En fråga som många ställer sig är hur vattenkraft egentligen fungerar. Många vet att det finns vissa likheter mellan en väderkvarn, men exakt hur fungerar de? Likheten mellan alla sorters vattenkraftverk är att de är så kallade turbiner. Det innebär att de fångar energin från gas eller vätska som är i rörelse. Ta exemplet med en väderkvarn. Syftet är att vinden med hjälp av kvarnens böjda blad ska fånga vinden så de börjar rotera. I ett flygplan så är effekten det Läs artikel

4 anledning till varför kol är på väg att försvinna

Under 2014 stod Australiens premiärminster Tony Abbott framför en kolgruva och sade: ”Kol är bra för mänskligheten, kol är bra för rikedomen, kol är en vital del av vår ekonomiska framtid, här i Australien, och runtom hela världen”. Detta var i samband med att de öppnade en av de största kolgruvorna i Australiens historia, Caval Ridge coal mine. Då Australien är en väldigt stor exportör och konsument av kol, så tillhör det Abbotts agenda att försöka hylla industrin, eftersom det Läs artikel

Kärnkraft – En bra energikälla?

Vilka är farorna med kärnkraft? Kärnkraft är idag en väldigt omdebatterad fråga, där många har starka åsikter om vad som är rätt och fel. I sig är kärnkraft mindre miljöfarligt än till exempel vindkraft – det är mindre miljöfarligt eftersom att bygga ett kärnkraftverk är en engångskostnad. Denna engångskostnad ger sedan avkastning i många år framåt och generar otroligt mycket energi. Jämfört med ett vindkraftverk har de en längre tid där de är funktionsdugliga. På så vis blir miljöpåverkan mindre, Läs artikel