Hur fungerar solceller?

Solen – en energifabrik i himlen – duschar solen kontinuerligt med tillräckligt mycket energi för att kunna täcka vårt behov flera gånger om. Det ger inga utsläpp och källan kommer aldrig ta slut. När den väl är installerad, är den gratis. Hur går det då till när man konverterar solenergi till elektricitet som går att använda i vårt elnät? Solens ljus (allt annat ljus också för den delen) innehåller energi. För det mest så genererar solljus som träffar en yta Läs artikel

Hur fungerar vattenkraft?

En fråga som många ställer sig är hur vattenkraft egentligen fungerar. Många vet att det finns vissa likheter mellan en väderkvarn, men exakt hur fungerar de? Likheten mellan alla sorters vattenkraftverk är att de är så kallade turbiner. Det innebär att de fångar energin från gas eller vätska som är i rörelse. Ta exemplet med en väderkvarn. Syftet är att vinden med hjälp av kvarnens böjda blad ska fånga vinden så de börjar rotera. I ett flygplan så är effekten det Läs artikel

Kärnkraft – En bra energikälla?

Vilka är farorna med kärnkraft? Kärnkraft är idag en väldigt omdebatterad fråga, där många har starka åsikter om vad som är rätt och fel. I sig är kärnkraft mindre miljöfarligt än till exempel vindkraft – det är mindre miljöfarligt eftersom att bygga ett kärnkraftverk är en engångskostnad. Denna engångskostnad ger sedan avkastning i många år framåt och generar otroligt mycket energi. Jämfört med ett vindkraftverk har de en längre tid där de är funktionsdugliga. På så vis blir miljöpåverkan mindre, Läs artikel