Kärnkraft – En bra energikälla?

Vilka är farorna med kärnkraft? Kärnkraft är idag en väldigt omdebatterad fråga, där många har starka åsikter om vad som är rätt och fel. I sig är kärnkraft mindre miljöfarligt än till exempel vindkraft – det är mindre miljöfarligt eftersom att bygga ett kärnkraftverk är en engångskostnad. Denna engångskostnad ger sedan avkastning i många år framåt och generar otroligt mycket energi. Jämfört med ett vindkraftverk har de en längre tid där de är funktionsdugliga. På så vis blir miljöpåverkan mindre, Läs artikel